Політика конфіденційності

 1. Головна
 2. Політика конфіденційності
Фрілансери

Власник Інтернет Сайту gofreelance.online (далі – Сайту), в особі Адміністрації Сайту (далі – Отримуюча сторона), бере на себе зобов’язання щодо захисту конфіденційної інформації та персональних даних Замовників та Виконавців (далі – Передавальної сторони).

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Передавальна сторона — Замовники та Виконавці, які володіють конфіденційною інформацією та персональними даними, що передаються ними Адміністрації Сайту під час реєстрації та використання Сервісу.

Отримуюча сторона — Адміністрація, яка приймає конфіденційну інформацію та персональні дані при наданні послуг Замовникам та Виконавцям.

Конфіденційна інформація — загальнодоступна інформація, яка не розголошується Передавальною стороною. Така інформація може позначатися міткою «конфіденційно», але може такої мітки і не мати, проте за змістом має бути сприйнята як конфіденційна.

Конфіденційною є в тому числі, але не виключно:

 • інформація про рівень технічного розвитку Передавальної сторони, а також успішні технічні рішення та перспективи вдосконалення в даній галузі;
 • відомості про маркетингову або рекламну політику Передавальної сторони щодо просування своїх товарів, робіт та послуг;
 • інформація про комерційну політику або бізнес-плани, включаючи інформацію про існуючі або перспективні проекти та контрагенти;
 • інформація, отримана від третіх осіб, щодо яких Сторона, що передає, має зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.
 • Не конфіденційна інформація, незалежно від того, як вона позначена, яка:
 • є загальнодоступною, володіння та розголошення якої не може призвести до порушення прав та законних інтересів Передавальної сторони;
 • стала відомою стороні, що Одержує, до реєстрації Передавальною стороною облікового запису на Сайті;
 • представлена ​​Стороною з письмовою вказівкою про те, що вона не є конфіденційною;
 • стосується відомостей про факт використання Сервісу Стороною, що передає.

Персональні дані — відомості або сукупність відомостей про сторону, що передає, за допомогою якої така Сторона може бути ідентифікована.

Категоріями Персональних даних Сторін у рамках Сервісу, що надається, є:

 • прізвище ім’я по батькові;
 • Адреса електронної пошти;
 • дата народження;
 • місце проживання;
 • номер телефону;
 • а також інші дані, за допомогою яких можна ідентифікувати їхнього власника.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цілями отримання та обробки Одержувачем конфіденційної інформації та персональних даних є:

 • надання Стороні доступу до можливостей Сервісу, інформації та матеріалів, розміщених на Сайті;
 • організація комунікації між Сторонами;
 • забезпечення успішної реалізації предмета Договору на виконання робіт/надання послуг, що укладається Замовниками та Виконавцями з використанням Сервісу.

2. ПОВІДОМЛЕННЯ

2.1 Відвідувачі Сайту, які не реєструють обліковий запис, повідомлені та згодні з тим, що Отримуюча сторона має право збирати про таких відвідувачів певну інформацію, в т. ч. URL та IP – адреси тощо, які були переглянуті під час відвідування. Ця інформація використовується виключно для внутрішніх цілей та служить для покращення роботи Сервісу.

2.2 Отримуюча сторона обробляє лише ту конфіденційну інформацію та персональні дані, які необхідні для забезпечення якості послуг, що надаються, і не використовує таку інформацію для інших цілей без згоди Передавальної сторони.

2.3 Сторона, що отримує, зберігає конфіденційну інформацію та персональні дані доти, доки це необхідне для обумовлених цілей відповідно до чинного законодавства.

2.4. Передавальній стороні надається безперешкодний доступ до належної їй конфіденційної інформації та персональних даних.

2.5 Сторона, що отримує, не передає конфіденційну інформацію та персональні дані Передавальної сторони третім особам без згоди власників такої інформації, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

3. ОБОВ’ЯЗКИ

3.1 Сторона, що передає, зобов’язується надати тільки достовірну та повну інформацію.

3.2 Отримуюча сторона зобов’язується:

 • використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані виключно з метою забезпечення працездатності Сервісу;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам, крім обумовлених законом випадків;
 • не використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані на користь, що суперечать цілям, зазначеним у п. 1.1 Політики конфіденційності;
 • максимально обмежити кількість працівників та інших осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації та персональних даних;
 • негайно повідомляти Передавальну сторону про виявлені факти несанкціонованого використання або розкриття конфіденційної інформації та персональних даних, вживаючи всіх необхідних заходів для запобігання подальшому несанкціонованому використанню або розкриттю такої інформації;
 • на вимогу Сторони, що передає, знищити отриману конфіденційну інформацію та персональні дані.